Logo

florbal

Ubytování na turnaji ve škole

Objednávky budou přijímány e-mailem :
Kontaktní osoba: Miroslav Kozel
Mobil:  +420 775 059 110
E-mail: Miroslav.Kozel@ostravskehry.cz
Předmět UBYTOVANÍ OH

UBYTOVÁNÍ VE ŠKOLE
Pokud ještě nemáte zajištěno ubytování, tak Vám nabizíme možnost ubytovat se ve škole
Celé družstvo je ubytováno v jedné třídě nebo v tělocvičně.
Každý účastník si musí přivézt vlastní spací pytel a karimatku.
Třídy je možno zamykat.
Ubytování ve škole je od 26.05.2023 do 28.05.2023

UBYTOVÁNÍ VE ŠKOLE
Ubytování je zajišťováno v níže uvedené škole. Organizátor si vyhrazuje právo změny školy až do začátku turnaje.
Ubytování ve vlastních spacácích a na vlastních karimatkách!!!
Při příjezdu bude vybírána kauce ve výši 2.000na tým, která bude vrácena v den odjezdu po řádném předání třídy nebo tělocvičny, kde bylo družstvo ubytováno.
POZOR !!!! u kategorie DOROSTENCI a JUNIOŘI bude při příjezdu vybírána kauce ve výši 5.000 na tým, která bude vrácena v den odjezdu po řádném předání třídy nebo tělocvičny, kde bylo družstvo ubytováno. - z důvodu problém v minulém roce

CENA ZA UBYTOVÁNÍ:
Cena pro jeden tým za jednu třídu (maximálně 20 osob ve třídě) je 4000 po dobu turnaje (dvě noci - z pátku na sobotu a ze soboty na neděli). Počet tymů pro ubytování je omezen.

ŠKOLA
Škola bude zpřístupněna 26.05.2023 od 18:00 hod a musí být vyklizena 28.05.2023 do 11:00 hodin dopoledne . První den ve 22:00 se uskuteční přivítací a informační schůzka ve vestibulu školy (platí pro vedoucí týmů ubytovaných ve škole).Při příjezdu je každé družstvo povinno předložit jmenný seznam. Při ubytování ve školách pořadatel upozorňuje, že bude vyžadovat přísné dodržování uvedených zásad:
Ve všech prostorách školy i v jejím okolí platí zákaz kouření!
Do prostor školy se nesmí donášet alkohol!
V prostorách školy jsou zakázány veškeré míčové hry!
Udržovat ve všech prostorách školy pořádek!
Neničit zařízení školy a tříd!
Mladí účastníci nesmí zůstat ve škole bez dozoru!
Po 22 hodině dodržovat noční klid, včetně zhasnutých tříd!
Cenné věci je třeba nosit neustále s sebou! Pořadatel neručí za případné ztráty.
Účastníci jsou povinni při každém opuštění třídy si vyžádat její uzamčení.
Dbejte pokynů zaměstnanců školy a asistentů!
Při nedodržení těchto zásad si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit příslušné družstvo z ubytování eventuelně z účasti na turnaji, a to bez náhrady.
Škola je otevřena od 6.00do 23.30hod.
Vstup do školy mimo tyto hodiny není dovolen.
Ve výjimečném případě pozdního návratu je nutné se předem dohodnout s nepřetržitou turnajovou službou ve škole. Jakékoliv problémy řešte prostřednictvím turnajové služby ve škole.
Při příjezdu je každé družstvo povinno složit kauci ve výši 2.000,– Kč za každou obsazenou třídu. ( Výjimku tvoří kategorie Dorostenci a Junioři kde se kauce vybírá ve výšši 5 000 Kč) Z této kauce budou hrazeny případné škody způsobené členy družstva ve třídě (resp. škole).
Jestliže bude třída odevzdána ve stavu, v jakém byla převzatá –tj. uklizená, bez škod, bude tato kauce vrácena.
V případě jakékoliv škody způsobené účastníky bude tato škoda jimi uhrazena v hotovosti na místě.
Vzhledem k omezenému počtu sociálních zařízení ve školách (umývárny) doporučuje pořadatel využít po zápasech sprch na halách.

Základní škola Jugoslávská

Jugoslávská 23

Ostrava – Zábřeh, 700 30 tel.: 555 558 690 email: zsjugo@seznam.cz web: www.zsjugoslavska.cz

autem:

výjezd 354 směrem na silnici I.třídy 11, na kruhovém objezdu vyjeďte 1. výjezdem směrem na Rudnou, držte se vlevo a pokračujte cca 1 km, poté mírně vpravo směrem na Výškovickou, ale stále se držte vpravo, poté odbočte vpravo na úzkou cestu, odbočte vlevo směrem na ulici U Studia a nakonec odbočte ostře vpravo na Jugoslávskou a pokračujte cca 500 m do cíle

vlakem:

z hlavního nádraží tramvají č. 2 nebo 8, zastávka Karpatská, poté pěšky cca 500 m

veřejná doprava:

tramvaje č. 2, 8 – zastávka Karpatská

tramvaj č. 12 – nástup na zastávce Ředitelství Vítkovic, výstup na zastávce Karpatská

autobus č. 57 – nástup na zastávce Ředitelství Vítkovic, výstup na zastávce Karpatská

 

Základní škola a mateřská škola B. Dvorského

B. Dvorského 1049/1 700 30 Ostrava - Bělský Les

tel.: 596 711 769 email: skola@zsdvorskeho.eu web: www.zsdvorskeho.eu

autem:

výjezdu 354 směrem na silnici I.třídy 11, na kruhovém objezdu vyjeďte 1. výjezdem směrem na Rudnou, držte se vlevo směrem na Rudnou, poté odbočte vpravo směrem na Plzeňskou a pokračujte cca 1 km, odbočte vlevo na Podhájí a po 100 m odbočte ostře vpravo na Vaňkovu a pokračujte cca 300m do cíle

vlakem:

z hlavního nádraží tramvají č. 1 nebo 18 na zastávku Antonína Poledníka, poté cca 500 m pěšky ke škole

veřejná doprava:

tramvaje č. 1, 18 – zastávka Antonína Poledníka

tramvaje č. 2 a 19 – zastávka Náměstí Republiky, přestup na tramvaj č. 19 a vystoupit na zastávce Antonína Poledníka, poté pěšky cca 450 m ke škole

autobus č. 641 – nástup na zastávce ÚAN, výstup na zastávce Bělský les, pěšky cca 500 m ke škole

 

Partneři turnaje